Wat verstaan we onder een klacht
Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een klant over onze geleverde goederen of diensten van ons.

Doel van de klachtenbehandeling
Door middel van deze klachtenprocedure maken we het mogelijk om klachten te registreren, te behandelen en te beantwoorden. Klachten die terecht zijn kunnen dan ook constructief bijdragen aan de werking van ons bedrijf.
Wij streven naar een efficiënte en realistische oplossing voor elke klacht.

Hoe een klacht indienen en bij wie
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 2 maanden, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer per e-mail naar info@juweliergeers.be,
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link : http://ec.europa.eu/odr.